Free samples Безплатни мостри на избрана подова настилка или стенен панел *важи за нови регистрирани клиенти при първа поръчка на мостри
РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА

Choose your delivery location

International (Samples)

Austria

Bulgaria / България

Croatia

Czech Republic

Germany

Greece

Hungary

Italy

Romania

Slovakia

Slovenia

BELGIUM

CYPRUS

DENMARK

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

IRELAND

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MALTA

NETHERLANDS

POLAND

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

Условия за ползване на сайта

Общи условия

Благодарим ви, че посетихте този уебсайт. Моля, прочетете внимателно Общите условия в този документ, тъй като с всяко използване на този уебсайт вие приемате Общите условия, изложени тук.

Добре дошли в www.krono-shop.com, основният уебсайт на Krono SHOP. Този уебсайт е собственост на Kronoplus Limited  със седалище и адрес на управление: 183 Аргали Хаус, Трия ил-Фортица, Моста, Малта (наричана по-долу „ние“ или „нас“, както и Krono SHOP) и се поддържа от него. Вашият достъп и използването на този уебсайт са предмет на следните Общи условия, на Политиката за поверителност и на всички приложими закони. С използването и/или посещаването на този уебсайт вие приемате Общите условия и Политиката за поверителност, качени на този уебсайт, без ограничения или условия. В случай че не сте съгласни и не приемате Общите условия и/или Политиката за поверителност без ограничения или условия, моля, излезте веднага от този уебсайт.

За целите на тези Общи условия „този уебсайт“ означава всички части на уебсайта www.krono-shop.com.

Политика за поверителност на уебсайта

Всяка лична информация или материал, изпратени на Krono SHOP чрез този уебсайт е предмет на политиката на Krono SHOP за поверителност и защита на личните данни, изложена в Политиката за поверителност, която е качена на този уебсайт.

Въпреки че полагаме всички необходими усилия да гарантираме, че информацията на този уебсайт е точна и пълна, ние не носим отговорност, ако информацията, която предоставяме на този уебсайт, не е точна или пълна. Всяко разчитане на материала, качен на този уебсайт, е на ваш собствен риск. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите за промени в материала и информацията, които се съдържат на този уебсайт.

Точност, пълнота и актуалност на информацията

Цялата информация или съвети, представени като част от този уебсайт, имат общ характер и не е подходящо да се използват като основание за вземане на решения. Krono SHOP не предоставя гаранция (било то явна или неявна, изрична или косвена), че цялата информация, представена като част от този уебсайт, е вярна, точна, пълна и актуална към момента на включване в уебсайта и следователно не носи отговорност за никакви действия, които вие може да предприемете в резултат на разчитане на такава информация или съвет, или за загуба или вреда, които сте претърпели в резултат на предприемането на такова действие.

Предаване

Освен вашата лична информация, която е предмет на Политиката за поверителност, всяка нелична комуникация или материали, които предавате на този уебсайт по електронна поща или по друг начин, включително, но не само, данни, въпроси, коментари, предложения или друга информация, няма да бъдат разглеждани като поверителни и собствени. Всичко, което предавате или публикувате, става собственост на  Krono SHOP и може да се използва за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, разпространяване, излъчване и публикуване. Освен това имаме право да използваме за всякакви цели (включително, но не само, разработване, производство, реклама и маркетинг на продукти) идеи, произведения на изкуството, изобретения, разработки, предложения или концепции, които се съдържат в комуникация, която изпращате до този уебсайт. За такъв тип употреба не се дължи възнаграждение за подаден материал/съдържание, които не са клеветнически и чието използване от страна на Krono SHOP няма да наруши правата на трети страни или по друг начин да ни постави в нарушение на приложимото законодателство. Ние не сме задължени да използваме предоставената информация.

Krono SHOP изрично си запазва правото да следи цялата информация, която се предава или получава по някой от начините, предоставени на уебсайта. Krono SHOP има право, по свое усмотрение и без предварително уведомление, във всеки един момент да преглежда, премахва или по друг начин да блокира публикуван материал.

Връзки към други сайтове

На този уебсайт може да бъде поставена връзка към други сайтове. При кликване върху тези връзки външните сайтове могат да се появят като цял екран (в този случай ще трябва да използвате бутона за връщане в браузъра си, за да се върнете към този уебсайт) или в рамките на този сайт (в този случай ще можете да се върнете към този уебсайт с помощта на бутоните за навигация в тази рамка). Когато външен уебсайт се появява в рамките на този уебсайт, това е единствено с цел улеснение на навигацията обратно към този уебсайт и не обозначава никаква отговорност от страна на Krono SHOP за съответния външен уебсайт. Тъй като ние нямаме контрол върху външните сайтове, към които има връзка този уебсайт, вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за съдържанието на външните сайтове. Отговорността за достъпа до външни сайтове е изцяло ваша. Ваша отговорност е да прецените дали услуги и/или продукти, които са достъпни чрез някой от тези сайтове, са подходящи за вашите цели. Krono SHOP, неговите управители, представители и други подобни лица не носят отговорност за собствениците или администраторите на тези сайтове или за стоки или услуги, които те доставят, или за съдържанието на техните сайтове. Те не предоставят и не встъпват в никакви условия, гаранции или други условия или декларации. Те не поемат пряка, косвена, изрична или подразбираща се отговорност във връзка с който и да било външен уебсайт.

Права на интелектуална собственост

Този уебсайт съдържа текст, изображения и други материали, които са защитени от авторски права, дизайн, търговски марки и/или други права на интелектуална собственост.

Вие имате право на достъп до всяка една част от уебсайта и да отпечатате едно копие на страница или на всички страници единствено за ваша лична справка и лична употреба с нетърговска цел. Нямате право по никакъв начин да копирате (независимо дали чрез отпечатване на хартия, съхраняване на диск, изтегляне или по друг начин), разпространявате (включително разпространение на копия), излъчвате, възпроизвеждате, продавате, лицензирате, променяте или подправяте, или по друг начин да използвате който и да е материал, съдържащ се на този уебсайт, да премахвате означения за авторско право, търговска марка или други съобщения за интелектуална собственост, които се съдържат в оригиналния материал, от копиран или отпечатан от този уебсайт материал.

Ако желаете този уебсайт да бъде свързан с друг сайт или външен сайт да бъде свързан с този уебсайт, моля, изпратете на администратора на уебсайта на Krono SHOP (info@krono-shop.com) данни относно:

  • URL адреса на уебстраницата, от която предлагате да се направи връзка към този уебсайт и/или
  • URL адреса на уебстраницата на този уебсайт, към който предлагате да има връзка

и ние ще разгледаме вашето предложение. Ние сами преценяваме дали да отговаряме на такива предложения.

Подавайки информация в чат-стаи, форуми, секции за отзиви и коментари, вие предоставяте на Krono SHOP безвъзмездно неизключителни, прехвърляеми права за използване, възпроизвеждане и разпространение на тази информация с териториален обхват в рамките на целия свят.

Гаранции

Използването на този уебсайт е на ваш изключителен риск.

Този уебсайт ви се предоставя на принципа „такъв, какъвто е” и „както е на разположение”. Следователно ние не предоставяме никакви гаранции, било то изрични, косвени, законови или други (включително подразбиращите се гаранции за търговско качество или за задоволително качество и годност за определена цел), включително гаранции или декларации, че материалите на този уебсайт ще бъдат пълни, точни, надеждни, навременни, без да нарушават права на трети страни, че достъпът до този уебсайт няма да бъде прекъсван или без грешки, или без вируси, че този уебсайт ще бъде сигурен, че съвет или мнение, получени от нас чрез този уебсайт, са точни или на тях може да се разчита, и декларации или гаранции за тях изрично се отхвърлят.

Ако част от този уебсайт предлага възможността да участвате във форум (респ. чат-стаи, секции за отзиви и коментари) или да четете от него, моля, имайте предвид, че всички съобщения, публикувани във форума, представляват възгледите на лицето, което е публикувало такава комуникация и не трябва да се приемат като възгледи на Krono SHOP. Krono SHOP не поема отговорност за нещата, които потребителите публикуват във форума, и вие не трябва да използвате форума, за да публикувате, качвате или предавате по друг начин информация или снимки, които са клеветнически, нарушават поверителността или са по друг начин незаконни.
Запазваме си правото да ограничим, спрем или прекратим без предварително известие вашия достъп до този уебсайт или до функция на този уебсайт, или до функция или част от нея във всеки един момент.

Отговорност

Ние и/или друга страна, която участва в създаването, производството или предоставянето на този уебсайт от наше име, не носим никаква отговорност за преки, съпътстващи, последващи, косвени щети, разходи, загуби или задължения, независимо дали са възникнали в резултат на вашият достъп до, използване, невъзможност да използвате, промяна в съдържанието на този уебсайт, или произтичащи от друг уебсайт, до който имате достъп чрез връзка от този уебсайт, или до степента, разрешена от приложимото законодателство, от действия, които предприемаме или не успяваме да предприемем в резултат на съобщения по електронна поща, които ни изпращате.

Ние и/или друга страна, която участва в създаването, производството или предоставянето на този уебсайт не носим отговорност за поддържане на материалите и услугите, представяни на този уебсайт, нито за предоставяне на корекции, актуализации или версии във връзка с тях.

Освен това ние не носим отговорност за загуби, причинени от вируси, които биха могли да заразят вашето компютърно оборудване или друго имущество поради употреба, достъп или изтегляне от ваша страна на материал от този уебсайт. В случай че решите да изтеглите материали от този уебсайт, правите това на свой собствен риск.

До максимално разрешената от приложимото законодателство степен, вие изрично се отказвате от всички искове срещу Krono SHOP, неговите законни представители, служители, сътрудници, доставчици и програмисти, които биха могли да се дължат на използването или достъпа до този уебсайт.

Забранени дейности

Забранява се извършването на действия, които Krono SHOP по собствена преценка може да счете за неподходящи и/или биха били счетени за незаконни, или са забранени по силата на закони, които са приложими за този уебсайт, включително, но не само:

  • действия, които биха представлявали нарушение или на неприкосновеността на личния живот (включително качване на лична информация без съгласието на засегнатото лице), или на други законови права на лицата;
  • използване на този уебсайт за клевета или дискредитиране на Krono SHOP, неговите служители или други лица, или извършване на действия по начин, който компрометира доброто име на Krono SHOP;
  • качване на файлове, които съдържат вируси, които биха могли да повредят имуществото на Krono SHOP или имуществото на други лица; и
  • публикуване или предаване към този уебсайт на непозволени материали, включително, но не само материали, които по наше мнение биха могли да причинят смущения, да повредят или са в нарушение на системите или мрежовата сигурност на Krono SHOP или на трети страни, естеството им е клеветническо, накърняващо репутацията на отделни лица и групи, расистко, нецензурно, заплашително, порнографско или по друг начин незаконно.

 

Актуализиране

Ние имаме право по всяко време да правим редакция на настоящите Общи условия. Новите редакции са обвързващи за вас и следователно трябва периодично да преглеждате актуалните Общи условия.

Промени и администриране на уебсайт

Имаме право да променяме формата и съдържанието на този уебсайт по всяко време и без предварително уведомление.
Можем временно да спрем този уебсайт за дейности по поддръжка, за да актуализираме съдържанието или по друга причина.

Имаме право да спрем достъпа до този уебсайт по всяко време и без предварително уведомление.

Процедура за подаване на жалби

В случай че имате въпроси или оплаквания по отношение на този уебсайт, моля, свържете се с администратора на уебсайта на Krono SHOP (info@krono-shop.com). Всички оплаквания, които произлизат от или във връзка с използването или с достъпа до този уебсайт или негово съдържание, трябва да бъдат подадени до Krono SHOP в срок до 6 месеца от датата на настъпване на събитието, относно което се подава жалба.

Приложимо законодателство и компетентен съд

Тези Общи условия и всички спорове или искове, които произтичат от или във връзка с тези Общи условия, се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.  Българските съдилища са компетентни да разрешаване на спорове или искове, които произтичат от или във връзка с тези Общи условия, съгласно правилата на Гражданско-процесуалния кодекс.

 

Авторско право© Kronoplus Limited 2020

Малта, 29.05.2020 г.

Последно разгледани

Абонирай се за нашия бюлетин

Регистрирай се сега, за да научиш първи за предстоящи нови продукти и тенденции от Krono SHOP.