Free samples Mostre gratuite din parchetul sau lambriul dumneavoastră preferat *valabilă pentru prima comandă de mostre și clienții nou înregistrați
ÎNREGISTRAȚI-VĂ ACUM

Choose your delivery location

International (Samples)

Austria

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Germany

Greece

Hungary

Italy

Romania

Slovakia

Slovenia

BELGIUM

CYPRUS

DENMARK

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

IRELAND

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MALTA

NETHERLANDS

POLAND

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

Termeni de utilizare a website-ului

Termeni și condiții

Vă mulțumim pentru vizitarea acestui website. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile conținute în acest document, deoarece orice utilizare a acestui website constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor stipulate în acest document.

Bine ați venit la www.krono-shop.com, site-ul principal al Krono SHOP. Acest website este deținut de Kronoplus Limited, cu sediul în 183 Argali House, Triq il-Fotizza, Mosta, MALTA (denumită în continuare „noi”, precum și Krono Shop). Accesul dumneavoastră la acest website și utilizarea sa sunt supuse următorilor termeni și condiții, politicii de confidențialitate, precum și tuturor legilor aplicabile. Utilizând și/sau vizitând acest website, acceptați fără restricții și limitări acești termeni și condiții, precum și politica de confidențialitate publicată pe acest website. Dacă nu sunteți de acord cu și nu acceptați fără restricții și limitări acești termeni și condiții și/sau politica de confidențialitate, vă rugăm să părăsiți imediat acest website.

În sensul acestor termeni și condiții, „acest website” înseamnă toate părțile website-ului www.krono-shop.com.

Politica de confidențialitate a website-ului

Orice informații sau materiale personale trimise către Krono SHOP prin intermediul acestui website sunt supuse politicii de confidențialitate Krono SHOP și protecției datelor cu caracter personal, prevăzute de politica de confidențialitate prezentată pe acest website.

Deși folosim toate mijloacele rezonabile, pentru a asigura exactitatea și caracterul complet al informațiilor de pe acest website, nu suntem responsabili, dacă informațiile publicate pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice acțiune întemeiată pe materialele de pe acest website va fi întreprinsă pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați orice modificări ale materialelor și ale informațiilor conținute de acest website.

Exactitatea, caracterul complet și actualitatea informațiilor

Toate informațiile sau sfaturile furnizate pe acest website sunt concepute a fi de ordin general și nu sunt indicate pentru a fi folosite ca temei pentru luarea deciziilor. Krono SHOP nu oferă niciun fel de garanție (nici explicită, nici implicită) că toate informațiile furnizate în cuprinsul acestui website sunt corecte, exacte, complete, adevărate și actualizate în momentul publicării pe website și, prin urmare, nu își asumă răspunderea pentru nicio acțiune pe care o întreprindeți bazându-vă pe astfel de informații sau sfaturi și pentru niciun fel de pierderi sau daune suferite de dumneavoastră ca urmare a unei astfel de acțiuni.

Transmitere

În afara informațiilor cu caracter personal, care sunt supuse politicii de confidențialitate, orice comunicare sau material cu conținut nepersonal, transmis de dumneavoastră către acest website prin e-mail sau orice alt mod, inclusiv, dar fără a se limita la orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare, va fi tratat ca neconfidențial, fără a intra sub incidența protecției datelor. Orice material transmis sau postat devine proprietatea Krono SHOP și poate fi folosit în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare și postare. De asemenea, avem dreptul de a folosi în orice scop (inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, promovarea și marketingul produselor) orice idei, creații artistice, invenții, dezvoltări, sugestii sau concepte conținute în orice comunicare trimisă de dumneavoastră către acest website. Orice astfel de utilizare nu presupune nicio compensare pentru materialul/conținutul trimis, nu va fi defăimătoare și folosirea de către Krono SHOP nu va încălca drepturile niciunui terț și nici nu ne va aduce în poziția încălcării legislației aplicabile. Nu avem niciun fel de obligație să folosim informația transmisă.

Krono SHOP își rezervă explicit dreptul de a monitoriza orice informație transmisă sau primită prin orice mijloc pus la dispoziție pe acest website. Krono SHOP are dreptul de a revizui, șterge sau bloca sub orice altă formă orice material postat, la libera alegere și fără avertisment prealabil.

Link-uri către alte site-uri

Pe acest website pot exista linkuri către alte site-uri. Dacă urmați aceste linkuri, pot fi afișate site-uri externe pe întregul ecran (în care caz trebuie să folosiți butonul înapoi din browserul dumneavoastră, pentru a reveni la acest website) sau într-un chenar al acestui site (în care caz puteți să reveniți la acest website folosind butoanele de navigare din chenar). Dacă este afișat un website extern în chenarul acestui website, acest lucru are rolul de a facilita navigarea înapoi la acest website și nu indică nicio răspundere din partea Krono SHOP pentru website-ul extern în cauză. Deoarece nu avem niciun fel de control și nu aprobăm conținutul niciunui site extern cu care este legat acest website, dumneavoastră recunoașteți faptul că nu suntem responsabili pentru conținutul niciunui site extern. Răspunderea pentru accesarea site-urilor externe vă revine exclusiv dumneavoastră. Este răspunderea dumneavoastră să decideți dacă oricare dintre serviciile și/sau produsele disponibile prin oricare dintre aceste site-uri sunt adecvate pentru scopurile dumneavoastră. Krono SHOP, administratorii, agenții și alte persoane similare nu sunt responsabili pentru proprietarii sau operatorii acestor site-uri sau pentru orice bunuri sau servicii furnizate de aceștia sau pentru conținutul site-urilor lor. Aceștia nu dau sau nu se angajează în niciun fel de condiții, garanții, termeni sau declarații. Ei nu vor accepta niciun fel de răspundere directă, indirectă, explicită sau implicită în legătură cu niciun site extern.

Drepturi de proprietate intelectuală

Acest website conține text, imagini și alte materiale protejate de drepturi de autor, modele industriale, mărci înregistrate și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Puteți accesa orice parte a website-ului și imprima o copie a oricărei sau a tuturor paginilor doar pentru referința dumneavoastră personală și utilizarea personală, fără scop comercial.

Fără acordul nostru explicit, prealabil, exprimat în scris, nu aveți dreptul de a copia (indiferent dacă este vorba despre imprimarea pe hârtie, stocarea pe o unitate de disc, descărcare sau orice alt mod), distribui (inclusiv distribuirea copiilor), transmite, reproduce, vinde, licenția, schimba sau efectua modificări neautorizate, de orice fel sau de a folosi în alt mod orice material conținut de acest website, de a șterge din orice material copiat sau tipărit de pe acest website orice informații privind drepturile de autor, mărcile înregistrate sau alte informații privind proprietatea intelectuală cuprinse în materialul original.

Dacă doriți ca acest website să conțină o legătură către un alt site sau dacă doriți ca un site extern să conțină legături către acest website, vă rugăm să trimiteți administratorului site-ului Krono SHOP (info@krono-shop.com) detaliile

  • adresei (adreselor) URL ale paginii (paginilor) de pe care doriți să creați o legătură către acest website și/sau

  • adresei (adreselor) URL ale paginii (paginilor) de pe acest website către care doriți să creați o legătură

și vom analiza solicitarea dumneavoastră. Este la latitudinea noastră să decidem dacă vom da sau nu curs unor astfel de solicitări.

Prin transmiterea informațiilor în camere de chat, panouri informative sau forumuri acordați Krono SHOP o licență universală, ne-exclusivă, gratuită și transferabilă pentru folosirea, reproducerea și distribuirea acestor informații.

Garanții

Folosirea acestui website are loc pe riscul dumneavoastră propriu și exclusiv.

Acest website vă este oferit „așa cum este” și „așa cum este disponibil”. Prin urmare, nu acordăm niciun fel de garanții, indiferent dacă sunt explicite, implicite, obligatorii sau de altă natură (inclusiv garanții implicite privind vandabilitatea sau calitatea satisfăcătoare și adecvarea pentru un anumit scop), inclusiv garanții sau declarații că materialul de pe acest website va fi complet, exact, demn de încredere, actualizat, nu va încălca drepturile terților, că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau viruși, că acest website va fi sigur, că orice sfat sau opinie obținută de la noi prin intermediul acestui website este exact(ă) sau demn(ă) de încredere și ne delimităm explicit de orice declarații sau garanții în acest sens.

În cazul în care orice parte a acestui website oferă oportunitatea de a participa la sau de a citi un forum, vă rugăm să țineți cont de faptul că orice comunicat postat pe forum reprezintă opinia persoanei care a postat comunicatul și că nu trebuie considerat opinia Krono SHOP. Krono SHOP nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru niciun conținut postat pe forum de niciun utilizator al forumului și nu trebuie să folosiți forumul pentru postarea, încărcarea sau transmiterea sub alt mod a informațiilor sau a imaginilor care sunt defăimătoare, încalcă dreptul la confidențialitate sau sunt în alt mod ilegale.
Ne rezervăm dreptul de a restrânge, suspenda sau anula fără preaviz în orice moment accesul dumneavoastră la acest website sau orice funcție sau parte a acestui website.

Răspundere

Noi și/sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea acestui website în numele nostru nu vom/va avea niciun fel de răspundere sau responsabilitate pentru niciun fel de pagube, costuri, pierderi sau răspunderi directe, întâmplătoare, consecutive, indirecte, care rezultă din accesul dumneavoastră la, utilizarea, imposibilitatea de utilizare, modificarea conținutului acestui website sau din orice alt website pe care îl accesați printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislația aplicabilă, din orice demersuri pe care le întreprindem sau nu le întreprindem ca rezultat al oricărui mesaj de poștă electronică pe care ni-l trimiteți.

Noi și/sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea acestui website nu vom/va avea niciun fel de răspundere pentru menținerea materialului și a serviciilor disponibile pe acest website sau pentru furnizarea oricăror corectări, actualizări sau comunicate în legătură cu acestea.

De asemenea, nu vom avea niciun fel de răspundere sau responsabilitate pentru nicio pierdere suferită, cauzată de viruși care ar putea infecta calculatorul dumneavoastră sau alte echipamente în urma utilizării, accesului la sau descărcării oricărui material de pe acest website. Dacă alegeți să descărcați materiale de pe acest website, faceți acest lucru pe propriul risc.

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, renunțați explicit la toate reclamațiile împotriva Krono SHOP, administratorilor, reprezentanților, angajaților, furnizorilor și programatorilor săi, care pot rezulta în urma utilizării sau a accesului dumneavoastră la acest website.

Activități interzise

Vi se interzice orice acțiune pe care Krono SHOP, la libera sa alegere, poate să o considere necorespunzătoare și/sau care ar putea fi considerată o acțiune ilicită sau care este interzisă de orice lege aplicabilă pentru acest website, inclusiv, dar fără a se limita la:

  • orice acțiune care ar constitui o încălcare fie a confidențialității (inclusiv încărcarea informațiilor cu caracter personal, fără consimțământul persoanei în cauză), fie a oricăror alte drepturi legale ale persoanelor;

  • folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Krono SHOP, angajații săi sau alte persoane sau întreprinderea unei acțiuni care ar prejudicia buna reputație a Krono SHOP;

  • încărcarea fișierelor care conțin viruși care pot cauza daune proprietății Krono SHOP sau proprietății altor persoane și

  • postarea sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat, inclusiv, dar fără a se limita la materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri, materiale care dăunează sau încalcă sistemele sau siguranța rețelelor Krono SHOP sau ale terților, materiale defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite în alt mod.

Actualizare

Acești termeni și condiții pot fi revizuite în orice moment. Orice astfel de revizuiri sunt aplicabile și pentru dumneavoastră și, prin urmare, ar trebui să verificați periodic termenii și condițiile aplicabile.

Modificările și operarea website-ului

Putem modifica în orice moment și fără preaviz formatul și conținutul acestui website.
Putem suspenda operarea acestui website pentru activități de asistență sau întreținere, pentru a actualiza conținutul sau pentru orice alt motiv.

Ne rezervăm dreptul de a opri accesul la acest website în orice moment și fără preaviz.

Procedura reclamațiilor

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la acest website, vă rugăm să contactați administratorul site-ului Krono SHOP (info@krono-shop.com). Toate reclamațiile care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau accesul la acest website sau orice conținut al acestuia trebuie înaintate către Krono SHOP în termen de 6 luni de la data apariției evenimentului care face obiectul reclamației.

Legislația aplicabilă și jurisdicție

Acești termeni și condiții și orice dispute sau reclamații care rezultă din sau în legătură cu acești termeni și condiții sunt supuse și interpretate în conformitate cu legislația Republicii Bulgaria. Instanțele de judecată din Bulgaria au jurisdicție exclusivă pentru soluționarea oricărei dispute sau reclamații care rezultă din sau în legătură cu acești termeni și condiții, în conformitate cu Codul de Procedură Civilă.

 

Drepturi de autor © Kronoplus Limited 2020

Malta, 29.05.2020

Ultimele vizualizate

ABONAȚI-VĂ LA NEWSLETTERUL NOSTRU

Durează doar câteva secunde și veți fi primul care află noutățile și poveștile de succes de la Krono SHOP.