Free samples Δωρεάν δείγματα του αγαπημένου σας προϊόντος δαπέδου ή πάνελ τοίχου * ισχύει για την πρώτη παραγγελία δείγματος και νέους εγγεγραμμένους πελάτες
ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

Choose your delivery location

International (Samples)

Austria

Βουλγαρία / България

Croatia

Czech Republic

Germany

Ελλάδα

Hungary

Italy

Ρουμανία

Slovakia

Slovenia

BELGIUM

CYPRUS

DENMARK

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

IRELAND

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MALTA

NETHERLANDS

POLAND

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

Όροι χρήσης ιστότοπου

Όροι και Προϋποθέσεις

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, καθώς οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου σημαίνει την αποδοχή σας των Όρων και Προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Καλώς ήλθατε στο www.krono-shop.com, τον κύριο ιστότοπο του Krono SHOP. Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην Kronoplus Limited στο 183 Argali House, Triqil-Fotizza, Mosta, MALTA (εφεξής αναφερόμενους ως "εμείς" ή "εμάς", καθώς και το Krono Shop). Η πρόσβασή σας και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, στην Πολιτική Απορρήτου και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Χρησιμοποιώντας ή / και επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή / και την Πολιτική Απορρήτου χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, βγείτε αμέσως από τον ιστότοπο αυτό.

Για τους σκοπούς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, "αυτός ο ιστότοπος" σημαίνει όλα τα μέρη του ιστότοπου www.krono-shop.com.

Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου

Τυχόν προσωπικές πληροφορίες ή υλικό που αποστέλλονται σε οποιοδήποτε Krono SHOP μέσω αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Krono SHOP που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ενώ χρησιμοποιούμε όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διαθέτουμε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς ή πλήρεις. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στο υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Όλες οι πληροφορίες ή οι συμβουλές που παρέχονται ως μέρος αυτού του ιστότοπου προορίζονται να είναι γενικής φύσης και δεν είναι κατάλληλες για βάση για τη λήψη αποφάσεων. To Krono SHOP δεν παρέχει καμία εγγύηση (εκφραζόμενη ή υπονοούμενη) ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ως μέρος αυτού του ιστότοπου είναι σωστές, ακριβείς, πλήρεις, αληθείς και ενημερωμένες κατά τη στιγμή της εγγραφής στον ιστότοπο και επομένως δεν ευθύνεται για καμμία ενέργεια που εσείς λάβετε βασιζόμενοι σε τέτοιες πληροφορίες ή συμβουλές ή για καμμία απώλεια ή ζημία που έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της λήψης αυτής της ενέργειας.

Μετάδοση

Εκτός από τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου, οποιαδήποτε μη προσωπική επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω email ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων δεδομένων, ερωτήσεων, σχόλιων, προτάσεων ή άλλων πληροφοριών, θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή δημοσιεύετε γίνεται ιδιοκτησία του Krono SHOP και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αναπαραγωγής, της αποκάλυψης, της διάδοσης, της δημοσίευσης, της μετάδοσης και της αποστολής. Επιπλέον, είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιούμε για οποιονδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων της ανάπτυξης, κατασκευής, διαφήμισης και μάρκετινγκ προϊόντων) όλες τις ιδέες, έργα τέχνης, εφευρέσεις, αναπτύξεις, προτάσεις ή σχέδια που περιέχονται στην επικοινωνία την οποία στέλνετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση είναι χωρίς αποζημίωση για το υλικό / περιεχόμενο που υποβλήθηκε, το οποίο δεν είναι δυσφημιστικό και η χρήση του από το Krono SHOP’δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα τρίτων ή θα μας οδηγήσει με άλλον τρόπο σε παραβίαση τυχόν εφαρμοστέων νόμων. Δεν έχουμε καμμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται.

Το Krono SHOP διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να παρακολουθεί τυχόν πληροφορίες που μεταδίδονται ή λαμβάνονται με όλα τα μέσα τα οποία παρέχονται στον ιστότοπο. Το Krono SHOP,κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να επανεξετάσει, να αφαιρέσει ή να αποκλείσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δημοσιευμένο υλικό.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους. Ακολουθώντας τέτοιους συνδέσμους ενδέχεται να εμφανίζονται εξωτερικοί ιστότοποι ως πλήρη οθόνη (σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιστροφής στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να επιστρέψετε σε αυτόν τον ιστότοπο) ή εντός του πλαισίου αυτού του ιστότοπου (στην περίπτωση αυτή θα μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης εντός του πλαισίου). Όταν εξωτερικός ιστότοπος εμφανίζεται εντός του πλαισίου αυτού του ιστότοπου, αυτό είναι αποκλειστικά για την ευκολία πλοήγησης σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν υποδεικνύει καμμία ευθύνη εκ μέρους του Krono SHOP για τον σχετικό εξωτερικό ιστότοπο. Εφόσον δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν υποστηρίζουμε εξωτερικούς ιστότοπους με τους οποίους είναι συνδεδεμένος αυτός ο ιστότοπος, αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε εξωτερικών ιστότοπων. Η ευθύνη για την πρόσβαση σε εξωτερικούς ιστότοπους είναι αποκλειστικά δική σας Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε εάν υπηρεσίες και / ή προϊόντα που διατίθενται μέσω οποιωνδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους είναι κατάλληλα για τους σκοπούς σας. Το Krono SHOP, οι διευθυντές του, οι πράκτορές του και οι παρόμοιοι δεν ευθύνονται για τους ιδιοκτήτες ή τους χειριστές αυτών των ιστότοπων ή για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχουν ή για το περιεχόμενο των ιστότοπών τους. Δεν δίνουν ούτε συνάπτουν προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους ή δηλώσεις. Δεν θα αποδεχθούν καμμία άμεση, έμμεση, ρητή ή σιωπηρή ευθύνη σε σχέση με εξωτερικούς ιστότοπους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει κείμενο, εικόνες και άλλο υλικό που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, σχέδια, εμπορικά σήματα ή / και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε μέρος του ιστότοπου και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιασδήποτε ή όλων των σελίδων μόνο για δική σας προσωπική αναφορά και για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε (είτε εκτυπώνοντας σε χαρτί, αποθηκεύοντας σε δίσκο, κατεβάζοντας ή με άλλο τρόπο), να διανείμετε (συμπεριλαμβανομένης της διανομής αντιγράφων), να μεταδώσετε, να αναπαραγάγετε, να πωλήσετε, να αδειοδοτήσετε, να αλλάξετε ή ανακατεύετε με οποιονδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο, να αφαιρέσετε ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων κτλ. που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό από οποιοδήποτε υλικό αντιγράφεται ή εκτυπώνεται από αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν επιθυμείτε να συνδεθεί αυτός ο ιστότοπος με άλλον ιστότοπο ή εάν θέλετε να συνδεθεί εξωτερικός ιστότοπος με αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε να δώσετε στον Krono SHOP webmaster (info@krono-shop.com) λεπτομέρειες σχετικά με

  • τις διευθύνσεις URL της ιστοσελίδας (των ιστοσελίδων) από την οποία (τις οποίες) προτείνετε να συνδεθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο ή / και
  • τις διευθύνσεις URL της ιστοσελίδας (των ιστοσελίδων) σε αυτόν τον ιστότοπο με την οποία (τις οποίες) προτείνετε να συνδεθείτε

και θα εξετάσουμε το αίτημά σας. Είναι κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αποφασίσουμε εάν θα ανταποκριθούμε ή όχι σε τέτοια αιτήματα.

Υποβάλλοντας πληροφορίες σε αίθουσες συνομιλιών, πίνακες ανακοινώσεων ή ομάδες συζητήσεων, παραχωρείτε στο Krono SHOP μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν, μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή και διανομή αυτών των πληροφοριών.

Εγγυήσεις

Η χρήση σας αυτού του ιστότοπου γίνεται με δική σας και αποκλειστική ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται σε εσάς σε βάση "ως έχει" και "ως διαθέσιμο". Κατά συνέπεια, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλως (συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό), συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων ή δηλώσεων ότι το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι πλήρες, ακριβές, αξιόπιστο, έγκαιρο, μη καταχρηστικό για τρίτα μέρη, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα ή απαλλαγμένη από ιούς, ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε συμβουλή ή γνώμη που λαμβάνεται από εμάς μέσω αυτού του ιστότοπου είναι ακριβής ή αξιόπιστη και τυχόν δηλώσεις ή εγγυήσεις γι 'αυτό συνεπώς αποποιούνται ρητά.

Εάν μέρος αυτού του ιστότοπου προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχετε ή να διαβάσετε από φόρουμ, παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι τυχόν επικοινωνίες που δημοσιεύονται στο φόρουμ αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του ατόμου που δημοσίευσε τέτοια επικοινωνία και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως απόψεις του Krono SHOP. Το Krono SHOP δεν αποδέχεται καμμία ευθύνη για τις δημοσιεύσεις στο φόρουμ από κανένα χρήστη του φόρουμ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το φόρουμ για να δημοσιεύετε, να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε με άλλο τρόπο πληροφορίες ή εικόνες που είναι δυσφημιστικές, παραβίαζουν το απόρρητο ή είναι παράνομες αλλιώς.
Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε δυνατότητα αυτού του ιστότοπου ή οποιαδήποτε δυνατότητα ή μέρος του ανά πάσα στιγμή.

Ευθύνες

Εμείς και / ή άλλο μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση αυτού του ιστότοπου για λογαριασμό μας δεν θα έχουμε καμμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, επακόλουθη, έμμεση ζημία, κόστος, απώλεια ή ευθύνη και ο,τι προκύπτει από την δική σας πρόσβαση, χρήση, αδυνατότητα χρήσης, αλλαγή περιεχομένου αυτού του ιστότοπου ή ο,τι προκύπτει από άλλον ιστότοπο στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο ή στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, από οποιεσδήποτε ενέργειες αναλαμβάνουμε ή αποτυγχάνουμε να αναλάβουμε ως αποτέλεσμα τυχόν μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας στέλνετε.

Εμείς ή / και άλλο μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση αυτού του ιστότοπου δεν θα έχουμε καμμία ευθύνη να διατηρούμε το υλικό και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο ή να παρέχουμε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σχετικά με αυτόν.

Επιπλέον, δεν θα έχουμε καμμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν απώλεια που προκλήθηκε από ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία λόγω της χρήσης, της πρόσβασης ή της κατάβασης υλικού από αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επιλέξετε να κατεβάσετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτείστε ρητά όλων των αξιώσειων εναντίον του Krono SHOP, των διευθυντών, του προσωπικού, των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των προγραμματιστών του που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε πράξη που το Krono SHOP μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να θεωρήσει ακατάλληλη ή / και να θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορεύεται από τους νόμους που ισχύουν για αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

  • οποιασδήποτε πράξης που θα αποτελούσε είτε παραβίαση του απορρήτου (συμπεριλαμβανομένης του ανεβάσματος ιδιωτικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου) είτε οποιουδήποτε άλλου από τα νομικά δικαιώματα των ατόμων·
  • χρήσης αυτού του ιστότοπου για δυσφήμηση ή λίβελο προς το Krono SHOP, τους υπαλλήλους του ή άλλα άτομα ή πράξεων με τέτοιο τρόπο ώστε να αμφισβητηθεί το καλό όνομα του Krono SHOP
  • ανεβάσματος αρχείων που περιέχουν ιούς που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην ιδιοκτησία του Krono SHOP ή στην ιδιοκτησία άλλων ατόμων· και
  • δημοσίευσης ή μετάδοσης σε αυτόν τον ιστότοπο μη εξουσιοδοτημένου υλικού, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων υλικού που κατά τη γνώμη μας ενδέχεται να προκαλέσει ενόχληση, είναι επιζήμιο ή παραβίαζει τα συστήματα του Krono SHOP ή τρίτων ή την ασφάλεια του δικτύου, είναι δυσφημιστικό, ρατσιστικό, άσεμνο, απειλητικό, πορνογραφικό ή παράνομο.

 

Ενημέρωση

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και επομένως θα πρέπει να εξετάζετε περιοδικά τους τότε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Αλλαγές και Λειτουργίες Ιστότοπου

Μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Μπορούμε να αναστείλουμε τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου για υποστήριξη ή εργασίες συντήρησης, προκειμένου να ενημερώσουμε το περιεχόμενο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διαδικασία Παραπόνων

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με τον webmaster του Krono SHOP webmaster (info@krono-shop.com). Όλα τα παράπονα που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό πρέπει να υποβληθούν στο Krono SHOP εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της εμφάνισης του συμβάντος του παραπόνου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και τυχόν διαφωνίες ή αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Τα Βουλγαρικά Δικαστήρια έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης που προκύπτει από ή είναι σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σύμφωνα με τους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας.

 

Πνευματικά δικαιώματα © Kronoplus Limited 2020

Μάλτα, 29.05.2020

Είδατε τελευταία

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας

Χρειάζονται μόνο δευτερόλεπτα και θα είστε οι πρώτοι που θα ενημερωθείτε για τις ειδήσεις και τις ισχυρές ιστορίες από το Krono ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!